Fulfillment CZ - manuál

Manuál

Transformace

Transformace je převedení skladové zásoby 1 produktu pod jiný. Může se jednat o přeskladnění pod jiný kód produktu a nebo nejčastěji o změnu tzv. skupenství, tedy z palet přeskladňujeme na kartony a z kartonů na "kusovky" nebo opačně.

U transformací stejně jako u avíza předskladnění je zásadní vědět dopředu, co chcete naskladnit/vyskladnit, zda paletu, karton, "kusovku", dle toho použijete příslušný kód produktu, který naleznete v sekci Produkty: x

Transformace naleznete zde:

https://www.fulfillment.cz/client/fulfillment.warehouse.reload/?moduleView=fulfillment&warehouseId=8f57f428-8c17-441f-b019-c79583f6a397

Vzorový příklad:

Chceme transformovat 1 paletu na 10 kartonů produktu A (DS1234567) a zároveň 1 karton produktu B (DS37696209) na 6 samostatných kusů ("kusovek").

Paleta i karton jsou jasně definovány unikátním kódem, pro paletu se používá kód základní "kusovky" + "P" a číslo označující počet kusů, kolik se na paletu vejde (obdobně pro karton, místo "P" použijeme "C". Tyto kódy produktů se definují již při tvorbě produktových karet a veškeré produktové karty naleznete v sekci Produkty viz odkaz výše.

V našem příkladě víme, že se na paletu vejde 100 ks a trasformujeme ji na kartony, kde se na 1 karton vejde 10 ks, tudíž nám vznikne 10 x karton o 10 ks.

Dále trasformujeme 1 karton, do kterého se vejde 6 samostatných kusů a rozeskladňujeme na samostatné kusy, kterých nám vznikne 6.